nejčastější dotazy

nejčastější dotazy - LÉTO

Co všechno půjčujeme: Vše co je uvedeno v ceníku  https://www.pujcovna-pisek.cz/ceniky

Od kdy je možné si vypůjčit kola a ostatní letní vybavení?  Jízdní kola pro sezónní půjčování jsou připraveny od začátku dubna. Je-li však počasí příznivé snažíme se mít kola i dříve. Ostatní vybavení je připraveno zpravidla během poloviny dubna.

Od kdy, do kdy lze půjčit jízdní kola na sezónu? Kola půjčujeme od dubna (je-li dobré počasí i dříve) . Sezóna je 6 měsíců od půjčení, nebo do 11. října.  Poté se kola vrátí zpět do půjčovny kde se provede pravidelný servis a připraví se k půjčení na další sezónu. Chcete-li si ponechat kolo i na další letní sezónu můžete si jej ponechat doma přes zimu. V tom případě Nás prosím informujte abychom věděli, že se kolo na zimu nevrátí.

Kdy rezervovat jízdní kolo? chcete-li jen pár kol, není rezervace nutná, pokud chcete kol více, nebo pokud chcete elektrokola, je listě lepší si kola rezervovat. Rezervaci lze učinit pouze telefonicky v pracovní době na tel.: +420 603 259 370.

Co potřebuji k rezervaci?  Vybere si vybavení, které potřebujete, nahlásíte od kdy do kdy chcete vybavení rezervovat - termín je nutné dodržet kvůli navazujícím rezervacím. K rezervaci jízdního kola, cyklonosiče a cyklovozíku vybíráme rezervační poplatek 300,-Kč ) vybrané vybavení Vám závazně zarezervujeme na Vámi uvedený termín. Zaplacený poplatek Vám bude odečten z půjčovného při vyzvednutí věci. Rezervační poplatek lze platit hotově, kartou, nebo na účet.

Co potřebuji k zapůjčení? Při půjčení je nutné předložit občanský průkaz a zaplatit půjčovné + kauci (ta je uvedena v ceníku).

Od kdy je v provozu cykloservis? Cykloservis je v provozu cca od poloviny dubna do poloviny října.

nejčastější dotazy - ZIMA

Co všechno půjčujeme: Vše co je uvedeno v ceníku   https://www.pujcovna-pisek.cz/ceniky 

jak je otevřeno v půjčovně? Pracovní doba se mění v závislosti na ročním období. Aktuální pracovní dobu najdete v úvodu na první straně.

Od kdy je možné si vypůjčit lyže a ostatní zimní vybavení? Pravidelný zimní provoz zahajuje 1.Prosince. Od této doby je možné si půjčovat a rezervovat veškeré zimní vybavení.

do kdy se vrací půjčené vybavení? Všechno vybavení je potřeba vrátit do konce března, aby se mohlo vše oservisovat a zaklidit. 

Jaké vybavení si lze v půjčovně zapůjčit? Kompletní nabídku naleznete v našem ceníku.

Co obsahuje lyžařský komplet? Sjezdový a běžkařský komplet obsahuje: lyže, boty a hole. Snowboardový komplet obsahuje prkno s vázáním a boty. K sezónnímu půjčení je lyžařská přilba zdarma.

Kdy si rezervovat lyžařské vybavení? Lyžařské vybavení je dobré si rezervovat týden až měsíc před odjezdem na hory. Tím budete mít jistotu že budete mít vybavení přesně podle Vašich představ. Pro rezervaci je nejvhodnější den pondělí až čtvrtek, kdy je v půjčovně největší výběr a nejkratší doba na odbavení. V pátek, v sobotu a v neděli Vám provedeme rezervaci také, ale upřednostňujeme zákazníky kteří vracejí vybavení a vyzvedávají již rezervované vybavení.

Co potřebuji k rezervaci? Osobně se dostavíte a vybere si vybavení, které Vám nejlépe sedne a nejvíce se líbí. (nejde rezervovat obuv, kterou jste si nevyzkoušeli). Nahlásíte od kdy do kdy chcete vybavení rezervovat - termín je nutné dodržet kvůli navazujícím rezervacím. K rezervaci není třeba doklad ani záloha. ( mimo rezervace autoboxu na jarní prázdniny kdy vybíráme zálohu 300,-Kč ) vybrané vybavení Vám závazně zarezervujeme na Vámi uvedený termín.

Co potřebuji k zapůjčení? Při půjčení je nutné předložit občanský průkaz a zaplatit půjčovné + kauci (ta je u běžek a snowboardů 100,-Kč).

Jak se počítá půjčovné? Jeden zápůjční den začíná ve 14:00 předchozího dne před datem vypůjčení a končí v době skončení pracovní doby dne kdy končí doba zapůjčení. Toto neplatí u bruslí, kde počítáme každý započatý den. Výjimkou jsou školní bruslení kde lze půjčit brusle den předem. Minimální doba výpůjčky je 1 den. Termín vrácení je nutné dodržet z důvodu možné navazující objednávky. Nestíháte-li včas vrátit vybavení, kontaktujte nás na tel. 603 259370.

Potřebuji doklad o seřízení vázání Všechny sjezdové komplety Vám zdarma nastavíme na velikost boty. Na požádání Vám lyže seřídíme na diagnostickém zařízení včetně vydání dokladu o seřízení vázání s dokladem. Cena seřízení lyží je 150,-Kč. Při půjčení lyžařského setu na školní kurz je seřízení zdarma.

Seřídíte mi i mé lyže? Vaše lyže Vám seřídíme na našem servisu v protější prodejně, kde je skiservis.

Kdy se vrací vybavení zpět? Hned jak nebudete vybavení potřebovat vrátíte zapůjčené vybavení zpět do půjčovny. Je nutné dodržet termín vrácení který jste uvedli při vyzvednutí (v dokladu je uveden ve spodní části ) kvůli navazujícím rezervacím. Zde se vysuší, provede se pravidelný servis a poté bude opět připraveno k dalšímu půjčování. Nestíháte-li vrátit vybavení včas dejte nám včas vědět.

Co dělat při ztrátě nebo poškození? U ztráty nebo poškození které již neumožňuje půjčené vybavení bezpečně a spolehlivě používat je zákazník povinen uhradit cenu vybavení. U drobných opravitelných závad zaplatíte cenu opravy dle běžného ceníku. U nevratného poškození či ztrátě, zaplatíte zůstatkovou cenu vybavení po odečtení použitelných dílů.

Dá se půjčené vybavení pojistit? Ano, Pojistné je dobrovolné a kryje škody vzniklé při běžném provozu. Musí však být dodrženy zásady správného používání sportovního vybavení. (Zákazník je povinen používat vypůjčené vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, přičemž musí dbát, aby nebylo poškozeno událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození, apod.). Proti ztrátě pojistit vybavení nejde. (Doporučujeme si pojistné zaplatit , v jiném případě hradíte všechna poškození dle ceníku oprav ). Cena pojistného je 15% z celkové ceny půjčovného.

Můžu předčasně vrátit půjčené vybavení? ano

  • NEPOUŽITÉ Vráceno následující den po zapůjčení - vráceno 90% půjčovného, mínus 100,-Kč za služby spojené se zapůjčením (výběr a odzkoušení, rezervace, seřízení, sepsání smlouvy, převzetí a kontrola vybavení).
  • POUŽITÉ / NEPOUŽITÉ Vráceno dříve než v dohodnutý termín - půjčovné se nevrací.

důležité informace

  • Půjčené vybavení vracejte čisté. Za vyčištění bot od bláta účtujeme 50,-Kč za mytí běžek od stoupacího vosku 100,- Kč.