Jedná se o službu - ne produkt!

Softwarová úprava řídící jednotky pro odstranění rychlostního limitu 25Km/h

pro středové motory Bafang M400, M410, M500 a M510

Vaše kolo upravíme tak, že podpora elektropohonu dosáhne rychlosti 50km/h


Jedná se o softwarovou úpravu řídící jednotky (přeprogramování), které odstraní rychlostní omezovač vašeho elektrokola, nikoliv zásah do jeho mechanických částí.

Úprava odstraňuje rychlostní omezení BEZ NEŽÁDOUCÍCH EFEKTŮ:

  • údaje, jako je aktuální, průměrná, maximální rychlost, celková vzdálenost, kadence, výkon, dojezd, stav baterie apod. zůstávají na displeji pravdivě zobrazovány.
  • úprava nezpůsobuje žádné blikání displeje ani jiné efekty


Vlastnosti nabízené úpravy

  • Odstranění rychlostního limitu 25km/h (zcela nebo na konkrétní hodnotu)
  • Korektní zobrazování rychlosti, dojezdu a ujeté vzdálenosti
  • Provedená úprava nemá vliv na záruku kola ani motoru
  • Elektrokolo s uvedenou úpravou je možné provozovat pouze na vlastní nebezpečí a zásadně mimo veřejné a pozemní komunikace!


Díky této úpravě využijete plný potenciál elektropohonu!
Vaše elektrokolo pojede rychlostí až 50km/hod.

Elektromotor Bafang je vyroben s dostatečnou výkonovou rezervou, aby tuto rychlost zvládl.

Po úpravě řídící jednotky je vypnutí omezovače nastálo aktivní. Deaktivace je možná pouze opětovným přeprogramováním řídící jednotky.
Navíc získáte ZDARMA i zpětnou deaktivaci
(zablokování na 25km/h), v případě že se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete vrátit zpět k původnímu nastavení (platí po dobu 12 měsíců od odblokování)

Upozorňujeme, že provoz takto upravených elektrokol na pozemních komunikacích může být v rozporu s platnou legislativou některých zemí. Touto úpravou neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím takto upraveného elektrokola. Elektrokola odblokována na vyšší rychlost než 25km/h není dovoleno používat na pozemních komunikacích, cyklostezkách a veřejných prostranstvích.

Odblokování maximální rychlosti provádíme na počkání - trvá cca 15 až 30 min. (po předchozím objednání)